แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ระบบการหมุนเวียนเลือด

ระบบการหมุนเวียนเลือด

      เมื่ออาหารถูกย่อยจนเล็กที่สุด แพร่เข้าสู่ผนังลำไส้เล็กและแพร่ผ่านเข้าสู่เส้นเลือดแล้วจะเคลื่อนที่ไปสู่
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายพร้อมกับเลือด
          ระบบการหมุนเวียนเลือด มีอวัยวะสำคัญที่เกี่ยวข้องได้แก่ หัวใจ เส้นเลือด และเลือด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น