แผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ระบบย่อยอาหาร

สาระวิทยาศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ 3


ระบบย่อยอาหารประกอบด้วย ปาก ลิ้น ฟัน หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ อวัยวะต่างๆ มีหน้าที่ ดังนี้


อ่านเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น